Subaltern

Subaltern berättar om kulturen underifrån. Vi ålar oss fram bland undervegetationen, bland avantgarde och orädda. Blandar nyskapande poeter med akademiska utläggningar.

Hemsida: http://tidskriftensubaltern.wordpress.com

Denna tidskriften finns inte till försäljning i Samlade Skrifter.