Respons

Respons tar form där två behov möts. Dagstidningarnas recensionsverksamhet har försämrats dramatiskt och det blir allt svårare för den allmänna kvalitetsinriktade publiken att orientera sig. Dagstidningarnas förytligande skapar vidare nya möjligheter för tidskrifter att hitta en publik. Medieutvecklingen kan liknas vid en centrifugering: centrum tunnas ut, substansen pressas ut mot marginalen. Respons vill fånga upp dem som inte är nöjda med dagstidningarnas bevakning.

Hemsida: www.tidskriftenrespons.se