Ponton

Vi är vargar, ufon och rosor. Vi är utrivna dagboksblad, graffittikludd, highlighters och glittrande selfies. Vi är en 44-sidig tidskrift med tankar och känslor av skapande ungdomar från hela Sverige.
Sedan 1998 har vi publicerat samtidens starkast lysande texter och bilder!

Hemsida: www.ponton.nu

Denna tidskriften finns inte till försäljning i Samlade Skrifter.