Pilgrim

Pilgrim är en kvartalstidskrift för andlig vägledning som vill inspirera till en fördjupning av det kristna livet.

Tidskriften öser såväl ur den odelade kyrkans rika erfarenhet som från vår tids vitala andliga strömmar i kristenheten.

Kyrkofäder och ökenfäder talar sida vid sida med viktiga röster i samtiden som visar på vägar till det inre livets förnyelse.

Hemsida: www.tidskriftenpilgrim.se

Denna tidskriften finns inte till försäljning i Samlade Skrifter.