Parnass

Litteraturtidningen Parnass vill levandegöra våra klassiker. Vi vill väcka en häftig upptäckar- och läslust hos våra läsare! Varje nummer har ett litterärt tema men har också andra artiklar med litterär anknytning samt information om aktuella litterära händelser.

Tidskriften är nu inne på sin 19de årgång och har utkommit med mer än 70 nummer.

Parnass utkommer även som taltidning.

4 nummer/år

Hemsida: www.dels.nu

Lösnummer

Böcker