Paletten

Paletten är Sveriges ledande konsttidskrift. I fyra tematiska nummer per år presenteras, fördjupas, problematiseras och analyseras svensk och internationell samtidskonst. Paletten innehåller alltid konstnärliga projekt.

Hemsida: www.paletten.net

Denna tidskriften finns inte till försäljning i Samlade Skrifter.