Ottar

Tidskriften Ottar är Sveriges största sexualpolitiska tidskrift.

Ottar lyfter och fördjupar frågor om sexualitet och samhälle, feminism, internationella frågor och mänskliga rättigheter. Vill du hänga med i den sexualpolitiska debatten är Ottar tidningen du behöver.

4 nummer per år

www.ottar.se

Chefredaktörer:
Anna Dahlqvist
Carolina Hemlin
ottar@rfsu.se

Hemsida: www.ottar.se

Denna tidskriften finns inte till försäljning i Samlade Skrifter.