Ord&Bild

Ord&Bild ägnar sig bland annat åt kolonialismen, transhumanismen, kristendomen, arbetslivet, feminismen, pedagogiken och vattnet.

Vi publicerar bland annat dikt, essä, kritik, resereportage, novell och serie.

Litteratur , politik och konst sedan 1892.

Hemsida: www.tidskriftenordobild.se