Opus

OPUS – Sveriges enda tidskrift om klassisk musik!

Ett prisbelönt, modernt och underhållande magasin för alla som uppskattar kultur i allmänhet och klassisk musik i synnerhet. Utmanande och utvecklande, exklusivt men aldrig exkluderande. Första numret utkom i oktober 2005.

OPUS utkommer med 6 nummer per år

Hemsida: www.opuspress.se

Denna tidskriften finns inte till försäljning i Samlade Skrifter.