Nya Argus

Anrik men vital finlandssvensk samhälls- och kulturtidskrift.

Tidskriften har sedan grundandet 1907 kommenterat och debatterat aktuell forskning, kultur och politik. Litteratur och teater bevakas kontinuerligt.

Tidskriften utkommer med minst tio nummer per år, varav två dubbelnummer.

Hemsida: www.kolumbus.fi/nya.argus

Denna tidskriften finns inte till försäljning i Samlade Skrifter.