Nutida Musik

Sveriges enda tidskrift om ny konstmusik, ljudkonst och experimentell musik i största allmänhet. Nutida Musik samarbetar med framstående skribenter från hela världen och har följaktligen världen som arbetsfält och intresseområde.

Är man intresserad av experimentell musik bör man läsa Nutida Musik.

Hemsida: http://www.nutidamusik.se