Medusa

Vägen till antiken går genom Medusa – den enda populärvetenskapliga tidskriften om antiken på svenska. Medusa innehåller artiklar som rör medelhavsländernas arkeologi och historia samt recensioner av antikrelaterad litteratur och antikhistoriska nyheter.

Hemsida: www.tidskriftenmedusa.se

Denna tidskriften finns inte till försäljning i Samlade Skrifter.