Mana

Antirasistiska tidskriften Mana skriver om rasism, global rättvisa, feminism, migration och motstånd. Med allt från reportage till poesi och konst granskar Mana diskriminering i alla dess former och bjuder på intersektionell idédebatt.

Mana utkommer med fyra nummer varje år med dagsaktuella teman.

Hemsida: www.tidskriftenmana.se