Kurage

Samhället är större än staten och kapitalet. Nystartade Kurage utgår från att det civila samhället tjänar på att låta sina idéer utmanas och utmana samhällsdebatten. I fyra nummer per år debatteras, granskas och synliggörs ett tema om det civila samhället.

Hemsida:

Denna tidskriften finns inte till försäljning i Samlade Skrifter.