Hjärnstorm

Hjärnstorm är ett fritt forum för kulturkritik.

Varje år varvas löst sammanfogade utgåvor med fokuserade temanummer. Hjärnstorm spänner över ett brett fält; konst, litteratur, filosofi, musik. Essäer blandas med noveller, lyrik och illustrationer.

4 nummer/år

Hemsida: http://www.hjarnstorm.com/

Denna tidskriften finns inte till försäljning i Samlade Skrifter.