Fronesis

Pejla in samtidsdebatten. Tidskriften Fronesis fångar upp de fina tonerna i teoribruset. I våra välkomponerade temanummer tar vi oss an samtidens sociala och politiska frågor ur ett vänsterperspektiv. Här finner du vår tids främsta samhällsteoretiker i svensk och internationell debatt. Fronesis erbjuder både introduktion och fördjupning. I varje nummer finner du aktuella analyser och översatta moderna klassiker. Fronesis utsågs 2004 till Årets kulturtidskrift.

Hemsida: http://www.fronesis.nu/

Böcker