Fredsposten

Fredsposten är en svenskspråkig opinionstidning som har utkommit i Finland sedan år 1926. Fredsposten diskuterar fredsfrågor, människorättsfrågor och biståndsfrågor ur ett medborgarperspektiv.

Hemsida: http://www.fredsposten.fi/

Denna tidskriften finns inte till försäljning i Samlade Skrifter.