Fotografisk Tidskrift

Ett magasin för alla som intresserar sig för den fotografiska biden och villkoren för att skapa och vara verksam som fotograf i Sverige i dag. Sedan 1888. Chefredaktör Jenny Morelli

Hemsida: http://www.sfoto.se/fotografisk-tidskrift

Denna tidskriften finns inte till försäljning i Samlade Skrifter.