Folket i Bild

Reportage i text och bild från Sverige och övriga världen, ett rikt kulturmaterial. Tidningen står på egna ben – tar inte statligt stöd. Tidningens paroller är antiimperialism, försvar av yttrande- och tryckfriheten och för en folkets kultur.

Redaktör: Martin Schibbye

Hemsida: http://www.fib.se/

Denna tidskriften finns inte till försäljning i Samlade Skrifter.