FokusKina

Kinarapport vill bredda och fördjupa den svenska diskussionen om världens folkrikaste stat och vänder sig till alla som är intresserade av Kina.

Tidskriften följer samhällsutveckling och kulturliv i ett land som just nu genomgår dramatiska förändringar.

4 nummer/år

Hemsida: http://www.svenskkinesiskaforeningen.org/kinarapport

Denna tidskriften finns inte till försäljning i Samlade Skrifter.