Filosofisk tidskrift

Filosofisk Tidskrift vill bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt på ett lättfattligt sätt informera om aktuell filosofisk forskning. Den har en bred läsekrets av både intresserad allmänhet och fackfilosofer.

Hemsida: http://www.bokforlagetthales.se/filosofisktidskrift/

Denna tidskriften finns inte till försäljning i Samlade Skrifter.