Divan

Divan utges av den ideella föreningen Psykoanalytiskt forum.

Två dubbelnummer per år med klassiska psa. texter, intervjuer, artiklar om konst, litteratur, politik samt recensioner. Ett rikt bildmaterial speglar varje nummers tema.

2 dubbelnummer/år

Hemsida: http://divan.nu/

Denna tidskriften finns inte till försäljning i Samlade Skrifter.