Danstidningen

Danstidningen är ett forum för nya idéer och dialoger i dansens mångskiftande värld. Vårt spridningsområde är de nordiska länderna, där vi också utgör den främsta annonsplatsen för scenkonst. Danstidningen utkommer varannan månad, men på vår webbplats har vi färska nyheter och annonser.

Hemsida: http://www.danstidningen.se/

Denna tidskriften finns inte till försäljning i Samlade Skrifter.