Cora

Cora är en arena för samtidskonst, litteratur och reportage. Här hittar du det bästa som frambragts av kvinnor. Gamla kulturväxter samsas med nya fräcka blomster i bildreportage och gränsöverskridande texter, feminister med femmes fataler och poesi.

Hemsida: http://cora.se/