Byggnadskultur

Byggnadskultur är Svenska byggnadsvårdsföreningens tidskrift.

Tidskriften utkommer med fyra nummer per år, är på ca 50 sidor och upplagan är på ca 7 000 ex.

Den innehåller artiklar om aktuella byggnadsvårdsämnen som byggnaders och trädgårdars material, miljö, historia, hantverk, arkitektur och restaurering, bokrecensioner och mycket annat. Den följer debatten och bildar opinion.

Hemsida: http://www.byggnadsvard.se/om-byggnadskultur/tidskriften-byggnadskultur

Denna tidskriften finns inte till försäljning i Samlade Skrifter.