bis

Tidskriften bis, som ges ut av föreningen Bibliotek i Samhälle, diskuterar biblioteks- och kulturpolitik från ett vänsterperspektiv. Här samsas nationella, globala och historiska frågor som rör bibliotek, kultur och samhälle.

Utkommer 4 gånger/år.

Aktuellt nummer: 3/2017. Ur innehållet:

• Rapport från ALA-konferensen och radikalt biblioteksengagemang i USA
• Om outsourcing av biblioteksverksamhet och dess problem — exemplet Nacka
• Frivilliga krafter på makerbibliotek
• Nätneutralitet och datakraft
• Som Bokmässan bäddar …
• … och mycket mer!

Hemsida: http://foreningenbis.com/tidskriften-bis/

Denna tidskriften finns inte till försäljning i Samlade Skrifter.