Bild&Bubbla

Bild & Bubbla är Nordens största tidskrift om tecknade serier och har en elegant, bokliknande design. Varje nummer är på 124 sidor och innehåller artiklar, intervjuer, nyhetsartiklar, recensioner med mera, allt rikligt illustrerat med serieexempel.

4 nr/år

Hemsida: http://bildobubbla.se/

Denna tidskriften finns inte till försäljning i Samlade Skrifter.