Axess

Axess Magasin är en kulturtidskrift med fokus på aktuell svensk och internationell idédebatt inom humaniora, konst- och samhällsvetenskap. Tidskriften utkommer med nio nummer per år och har som målsättning att fungera som en knutpunkt mellan de akademiska och de publicistiska sfärerna.

Hemsida: http://www.axess.se/magasin/

Denna tidskriften finns inte till försäljning i Samlade Skrifter.