Astra

Feministisk kulturtidskrift på svenska i Finland. I Astra Nova har olika kvinnors verkligheter mötts sedan 1919. Idag rapporterar och reflekterar över 80 skribenter i olika delar av landet om skeenden som inspirerar och upprör.

Hemsida: http://tidskriftenastra.wordpress.com/

Denna tidskriften finns inte till försäljning i Samlade Skrifter.