Runstenen i Almedalen

 

”Arrangörerna, Nätverkstan i Göteborg, förefaller omedvetna om den obönhörliga associationen” skriver Gunnar Bergdahl i Borås tidning den 3 juli 2015.

”Jag sitter nämligen i fornminneshallen på Gotlands Museum för ett av Almedalens dryga 2 400 seminarier. Ämnet: Tidningarna, tidskrifterna och framtidens offentliga samtal och intill mig en runsten från 1100-talets Gotland med inskriptionen ”Sigmund lät resa stenen efter sina bröder och göra en bro”.

På scenen återberättar David Karlsson, det var han som hoppade av Kulturutredningen och skrev en utomordentlig bok om varför, historien från december ifjol när produktionsstödet för kulturtidskrifterna plötsligt skulle minska från 19 till 4 miljoner. Det väckte en svensk kulturoffentlighet ur dess uppgivna slummer i kommersialismens era.

Under en vecka stod striden hård, såväl i tidningsspalter som utanför riksdagshuset, innan politikerna backade. En lika plötslig som överraskande seger för att demokratin kräver bred offentlighet med smala fördjupningar och många perspektiv. Inramningen är således bokstavligen monumental för ett samtal om dagspressens kris.

Jag lyssnar så på Gunilla Kindstrand, kulturchef på Mittmedia som talar om att kulturpolitik förutsätter en lokal kulturjournalistik och berättar om hur samordning ska säkra förutsättningarna, jag hör Gabriel Byström, f d kulturchef på G-P och numera chef för lokalradion i Skaraborg, teckna en mörknande bild av medierna i ett alltmer politiskt högerstyrt Ungern, jag uppfattar den underliggande brännande vreden över frånvaron av en mediepolitik när Hans-Gunnar Axberger, f d presstödsutredare, drar den svenska tryckfrihetens stolta historia från 1809 men konstaterar hur den är på svältkost i digitaliseringen mediekris.”

Bergdahl avslutar sin artikel:

”En fungerande medborgarrepresentativ och maktgranskande fri journalistik är en del av den demokrati som våra grundlagar slår fast, konstaterar Axberger. Men de kommersiella mediehusen sparar och sparkar och överger principer när boksluten har röda siffror. Det är då slaget om kulturtidskrifterna får sin betydelse. På seminariet får jag en bok i handen; Tidskriftsstriden.”

Läs Gunnar Bergdahls artikel i dess helhet (kräver prenumeration).

 

 

Redaktion

3 juli, 2015