Treåringar, kameror och förskola

- en serie diffraktiva rörelser

Lena O Magnusson

Slutsåld

Vad händer om treåringar i förskolan får använda digitalkameror? Lena O Magnusson undersöker frågan i avhandlingen Treåringar, kameror och förskola – en serie diffraktiva rörelser. I den visar hon att barns fotografier synliggör andra aspekter av förskolan än vad som framträder i pedagogernas fotografier.
Avhandlingen, som är genomförd vid HDK – Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet, intresserar sig för relationerna mellan treåringar, fotografi och digitalkameror inom förskolan. Den tar sin utgångspunkt i att pedagoger i förskolan ofta dokumenterar barns utveckling, lärande, handlingar och relationer med hjälp av fotografi. Barn definieras och beskrivs på så sätt av pedagogernas fotografiska blickar. Dessa blickar utgör därför också en del av de maktförhållanden som råder mellan barn och vuxna mer generellt i förskolan.