Tidsignal nr 11

Michael Löwy, Daniel Bensaid, Gilbert Achcar m.fl.

Pris: 32 kr
Lägg i kundvagn

Marxism för det 21a seklet

Marxistisk teori, kan det vara något i dessa postmodernistiska dagar när politik och klasser tenderar att upplösas i individualism och sociala konstruktioner?

Samtliga bidrag är skrivna av medlemmar av Tidsignals internationella redaktions-kommitté. De är alla framstående forskare vid ledande europeiska universitet – och samtidigt sedan lång tid indragna i den dagliga kampen för att bygga en ny värld, på sociala forum, i miljörörelsen, i framväxten av nya antikapitalistiska partier. De frågor de här diskuterar får därför inte bara sitt svar i slutna forskarceller utan bygger på ständiga diskussioner och erfarenheter från sociala rörelser och strider

Innehåll Tidsignal nr 11:

Daniel Bensaïd: Motståndets teser
Michael Löwy: Från Marx och Engels till ekosocialism
Gilbert Achcar: Religion och politik idag från ett marxistiskt perspektiv
Catherine Samary: Åter till 1989 års revolutioner