Röda rummet Nr 2/2008

Rent mjöl?

Ian Angus

Pris: 19 kr
Lägg i kundvagn

KAPITALISMENS OFÖRMÅGA
Under senare tid har de globala livsmedelspriserna rusat i höjden på ett exempellöst sätt.
Livsavgörande stapelgrödor såsom vete, majs och ris har på mindre än ett år blivit ungefär dubbelt
så dyra. I spåren av prisökningarna har hungerkravaller spridit sig likt en löpeld över tre kontinenter.
I denna artikel belyser Ian Angus de bakomliggande orsakerna, krisens förlopp och dess möjliga lösningar.

ATT LÄMNA OLJAN UNDER JORD
I juni 2007 lade Ecuadors regering fram ett banbrytande förslag som går ut på
att Ecuador avstår från att exploatera oljetillgångarna i nationalparken Yasuní
i Amazonas, om världssamfundet ersätter landet för de uteblivna inkomsterna
från oljeutvinningen. Den officiella argumenteringen kopplar förslaget direkt
till klimatfrågan. Kevin Koenig beskriver planen och dess implikationer.

HUR SKA ECUADORS ÖPPNA ÅDROR SLUTAS?
Ecuadors regim under Rafael Correa har försökt bryta landets beroende av USA, internationella banker och transnationella företag. Landet har allierat sig med Venezuela och Bolivia i handelsprojekt och gemensamma sociala välfärdsprojekt. Men
samtidigt är regimens politik i konflikt med kraven från landets mäktiga sociala rörelser. Rolf Bergkvist skildrar det motsägelsefulla politiska skeendet

KLIMAT OCH KAPITALISM
Vilket är sambandet mellan det kapitalistiska produktionssättet och klimathotet? Vilka planer har kapitalet för att möta denna planetens överlevnadskris? Daniel Tanuro, belgisk agronom och marxist, diskuterar strategiska slutsatser i
föredraget ”Att förändra världen, inte klimatet”, som vi här återger i utdrag.