Rätt att bo kvar

En handbok i organisering mot hyreshöjningar och gentrifiering

Mathias Krusell, Malin Widehammar, Catharina Thörn

Slutsåld