Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 32-33

Per Magnus Johansson, Sven-Eric Liedman, Thomas Karlsohn m.fl.

Pris: 223 kr
Lägg i kundvagn

Detta nummer av Psykoanalytisk Tid/Skrift håller fokus på Göteborg. Olika aspekter av stadens historia och intellektuella liv skildras. Dess musikliv under 1700-talet belyses. Göteborgs bebyggelse och dess utveckling anlayseras. Flera texter berör filosofen Ernst Cassirer (1874-1945) och hans verksamhet. I några artiklar beskrivs och kommenteras Cassirers förhållande till centrala personer i Göteborgs kulturella och politiska liv tid tiden kring andra världskrigets utbrott, och vi publiceras även en nyöversättning av en av hans egna texter.