När skiftet äger rum

Vad händer när den politiska dagordningen ändras?

Jesper Bengtsson, Kjell Östberg, Lars Nord m.fl.

Slutsåld

”När skiftet äger rum – vad händer när den politiska dagordningen ändras?”
Tankesmedjan Tiden försöker med denna antologi förklara varför och hur den politiska dagordningen förändras. Fem framstående forskare inom Historia, Statsvetenskap och Medievetenskap har fått i uppdrag att djupdyka i centrala dagordningsfrågor, och försöka förklara skiftena i dessa.

Tidsperioden sträcker sig från 1950-talet till idag. Texterna behandlar så skilda ämnen som välfärdsstatens utbyggnad och stagnation, miljöfrågan, politisk reformtakt, sociala medier och högerpopulism. Genom att studera dessa områden med särskilt fokus på hur dagordningen har skiftat så hjälper skribenterna oss att förstå det politiska landskapet bättre.