Mannen som var förtjust i färsk hjärna och andra texter

Per Magnus Johansson, Sven-Eric Liedman, Ulf Karl Olov Nilsson m.fl.

Slutsåld

Denna volym presenterar ett urval av texter skrivna av föreläsare Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys engagerat i sin verksamhet.

\”Människan reduceras idag alltmer till en mätbar varelse som placeras i förutbestämda kategorier och förutbestämda behandlingsplaner. Psykoanalysen presenterar istället en människa som inte låter sig inlemmas i det mätbara, men som via kreativt, intellektuellt och språkligt arbete kan närma sig en annan förståelse av sig själv, av sina möjligheter och begränsningar. Det är viktigt att ta människan och hennes villkor på största allvar, att våga bemöta och problematisera hennes existentiella frågor och antaganden. Någon måste lyssna bortom synliga tecken och tomt tal. Någon måste höra talets spöktoner, den enskildes sanning, hjärtats begär. Psykoanalysens enträgna sökande efter sanning och ödmjukheten inför livets gåtfullhet är lika nödvändig idag, som den var igår och kommer att vara imorgon.\” (från inledningen)