Manifest

22 texter om humaniora och politisk handling

Meri Alarcón, Matilda Amundsen Bergström, Tania Kaveh

Slutsåld

Vad kan humaniora säga om politisk praktik? Vilken plats har politisk handling inom humaniora? Vilka är de humanistiska ämnenas möjligheter, styrkor och ansvar i dagens samhälle?
I Manifest skriver 26 studenter och doktorander från olika humanistiska discipliner om vad humaniora är, kan och bör vara. Texterna driver inte en och samma tes; de argumenterar inte för en specifik väg framåt, utan beskriver många olika vägar. Gemensamt för bidragen är att de alla på olika sätt och från olika utgångspunkter behandlar ämnen som rör humaniora, politisk handling och aktivism.