Gilles Deleuze – en introduktion

Claire Colebrook

Slutsåld

Den franske filosofen Gilles Deleuze (1925–95) hör utan tvekan till de senaste decenniernas mest inflytelserika och populära tänkare. Människor från alla tänkbara verksamhetsfält har låtit sig influeras och inspireras av Deleuzes syn på skillnad som den grundläggande kraften i allt liv, och hans betoning på processer av förändring och blivande istället för färdiga identiteter. Den här boken gör en tydlig genomgång av centrala idéer i Deleuzes tankevärld.

Deleuze sade själv att han inte läste för att finna betydelsen i texter. Han var enbart intresserad av hur en text kan användas i ett sammanhang: hur den fungerar och vad den kan sätta igång. Vi på Korpen tror att den här texten skulle kunna påverka alla sorters människor. Därför har vi avvikit från vår tidigare vana att inte ge ut böcker som handlar om andra böcker. Vi tror att en lättläst introduktion till Gilles Deleuzes filosofi är precis vad Sveriges tankeklimat behöver.

Claire Colebrook bor och skriver på State College Pennsylvania i USA. Hon har skrivit böcker om ett flertal olika ämnen, från genus- och filmvetenskap till litteraturhistoria och poesi. Hon är professor på Penn State University.

Boken gavs ut på Bokförlaget Korpen men distribueras numera av Korpen Koloni.