Fronesis nr 42-43 Hemmet och bostaden

Arlie Russel Hochschild, Kathleen Arnold, Carol Smart

Pris: 153 kr
Lägg i kundvagn

I Botkyrka, Stockholm, och skånska Staffanstorp säljs allmännyttiga bostäder till privata alternativ, trots de boendes intensiva protester. Ombildningarna till bostadsrätter har, i de större städerna, gått i rekordfart i takt med ökad boendesegregation och gentrifieringprocesser. Många bostadsområden från miljonprogramstiden står inför omfattande renoveringsbehov, men idag vill ingen betala notan. Lagen om allmännyttan har förändrats utan någon större offentlig debatt och idag uppger hälften av alla svenska kommuner att det fattas bostäder – i synnerhet hyresrätter.

Samtidigt har hemmet för medel- och överklass kommit att bli ett pågående livsstilsprojekt, med möjligheter till subventionering för bland annat renovering och städning, läxläsning och bartenders.

Fronesis nr 42-43 lyfter fram, väver samman och analyserar de bostadspolitiska processer som präglat de senaste decennierna, där både hem och bostad alltmer kommit att betraktas som varor på en marknad. Vi ställer oss frågan om vi fortfarande kan tala om rätten till en bostad och vad ett hem egentligen består av idag.

Innehåll i Fronesis nr 42-43
Dalia Mukhtar-Landgren och Elin Grelsson Almestad: Det affärsmässiga hemmet
Maria Bexelius och Hanna Pettersson: Rätten till bostad och rätten till fullvärdigt medborgarskap
Kathleen Arnold: Hemlöshet, medborgarskap och skuld
Ingrid Sahlin: Bostadslöshet som politiskt resultat
Jessie Hohmann: Visioner om social förändring och kampen för rätten till bostad i Mumbai
Terese Anving, Sara Eldén och Anna Gavanas: Hem, familj och arbete
Arlie Russell Hochschild: Bybo eller outsourcad omsorg
Carol Smart: Hemmet
Anita Nyberg: RUT-avdraget
Emma Strollo: De(t) städade folkhemmet
Olav Fumarola Unsgaard: Äga, inte hyra
Eric Clark: Boendets nyliberalisering och sociala polarisering i Sverige
Ida Borg: Bostadspolitiken och hyressektorn i Europa
Örjan Nyström: Byggande och samhällsbygge
Erik Berg, Catharina Thörn, Clara Lindblom och Anders Törnquist: Hemmet och bostadspolitiken
Håkan Forsell: Det defensiva ägandet

Redaktörer: Elin Grelsson Almestad, Dalia Mukhtar-Landgren och Olav Fumarola Unsgaard.
Redaktion: Maria Bexelius, Hanna Pettersson, Sara Eldén, Terese Anving, Anna Gavanas och Erik Berg.