Fronesis nr 40-41 Klass

Rosemary Crompton, Guy Standing, Étienne Balibar

Pris: 153 kr
Lägg i kundvagn

Återigen har klass blivit en fråga i samhällsdebatten. Klassresor och uppväxter under knappa villkor har blivit allt vanligare teman i den skönlitterära bokutgivningen, samtidigt som de ökade inkomstklyftorna blivit alltmer uppmärksammade. Under 2012 aktualiserades dessutom frågan genom klasshatsdebatten. Det som utmärkt dessa debatter är emellertid att de bara inriktat sig på vissa aspekter av klass. I kulturdebatten har klass ofta gjorts till en fråga om individuell identitet, medan ojämlikheten främst har diskuterats utifrån inkomstskillnader.

Med Fronesis nr 40–41 vill vi bredda diskussionen om vilken betydelse klass har i dagens samhälle. Det handlar om hur klass kan förstås i förhållande till arbetsmarknadens hierarkier och utestängningar samt huruvida det fortfarande är möjligt att betrakta klasser som politiska aktörer. I numret introduceras en rad centrala samtida klassteoretiker. Dessutom granskar vi de klassmässiga realiteterna bakom vår tids diskussioner om utanförskap, klassresor, medelklass och prekariat.

Innehåll i Fronesis nr 40-41 (288 sidor)

Magnus Wennerhag: Inledning
Mattias Bengtsson, Martin Gustavsson och Magnus Hörnqvist: Att tänka klass på nytt med hjälp av klassiker
Rosemary Crompton: Klass och yrkesstruktur
Erik Olin Wright: Att förstå klass
Beverley Skeggs: Åter till frågan om respektabilitet
Loïc J. D. Wacquant: Att göra klass
Mikael Börjesson: Sociala klasser på pappret och i verkligheten
Pierre Bourdieu: Vad är en social klass?
Mattias Bengtsson, Mikael Börjesson, Martin Gustavsson och Magnus Hörnqvist: Klassamhället i den officiella statistiken
Ann Ighe: Nya perspektiv på klass
Lena Sohl och Irene Molina: Möjligheten som blivit nödvändighet
Mattias Bengtsson: Utanförskapet och underklassen
Guy Standing: Att definiera prekariatet
Lena Martinsson: Globala klasser
Per-Anders Svärd: Kast, klass, kamp
Erik Bengtsson: Klasskamp uppifrån
Étienne Balibar: Om betydelsen och relevansen av »klasskamp« som ett begrepp om det politiska
Gáspár Miklós Tamás: Att säga sanningen om klass

Redaktörer: Magnus Wennerhag, David Lindberg och Johan Lindgren.
Redaktion: Erik Bengtsson, Mattias Bengtsson, Martin Gustavsson, Magnus Hörnqvist, Ann Ighe, Lena Martinsson, Lena Sohl, Per-Anders Svärd och Sofie Tornhill.