Fronesis 29-30

Demokrati och expertstyre

Iris Marion Young, Frank Fischer, Helmut Willke

Pris: 153 kr
Lägg i kundvagn

Det talas allt oftare om »demokratins kris«. Valdeltagandet sjunker och de politiska partierna tappar medlemmar. Förtroendet för de politiska institutionerna minskar alltmedan politikens former förändras: vi ser att privata aktörer får allt större inflytande samtidigt som allt fler politiska avgöranden flyttas från traditionella beslutsfattande organ till expertgrupper. Kan vi tala om en förskjutning från demokrati till expertstyre? Det är denna fråga som Fronesis nr 29–30 tar avstamp i.

Innehåll:
Mikael Carleheden: Är demokrati möjligt i komplexa samhällen? – Erik Albæk: Expertstyre: en avgränsning – Robert W. Sharples: Platon om demokrati och expertkunskap – Johan Lindgren: Styrningsproblemet ur ett systemteoretiskt perspektiv – Helmut Willke: Upplysning genom expertis och expertsystem – Dalia Mukhtar-Landgren: Demokrati och expertis i politiskt beslutsfattande – Åsa Knaggård: Experter i klimatpolitiken – Carina Listerborn: Om erfarenhet och expertis i planeringen – Rolf Lidskog och Göran Sundqvist: Mellan teknokrati och populism – Birgitta Niklasson och Mikael Eriksson: Rätten att fatta dåliga beslut – Frank Fischer: Fackkunskaper i en deliberativ demokrati – Michael Walzer: Filosofi och demokrati – Iris Marion Young: Aktivism kontra deliberativ demokrati – Anders Bartonek: Teori som expertisens och politikens utmanare – Theodor W. Adorno: Marginalanteckningar om teori och praxis