Fronesis 27

Migration

Bonnie Honig, Aristide Zolberg, John Torpey

Pris: 121 kr
Lägg i kundvagn

Vår värld framställs ofta som alltmer gränslös och möjlig att fritt röra sig över. Men möjligheterna till mobilitet är ojämlikt fördelade. Turister och affärsresenärer från nord reser nästintill obehindrat, medan flyktingar och arbetsmigranter från syd begränsas av både ekonomiska hinder och allt hårdare bevakade nationsgränser. I Fronesis nr 27 diskuteras denna ojämlikhetens nya geografi.

Innehåll:
Rickard Andersson, Lisa Pelling, Olav Fumarola Unsgaard och Magnus Wennerhag: Den fria men begränsade rörligheten – Rickard Andersson och Sara Kalm: Den globala migrationen och dess regleringar -Mikael Spång: Invandringspolitikens demokratiska dilemma – Anja Weiss: Transnationaliseringen av social ojämlikhet -
Sandro Mezzadra: Rätten att fly – Håkan Blomqvist: ”Sverige åt svenskarna” eller gemensam organisering?- Olle Sahlström: Migration – Hävstång för facklig förnyelse? – Intervju med Triana Silton: ”Vi måste skapa ett kollektiv”- Joacim Blomqvist: När den papperslöse kom till stan – Johan Vaide: Platser och resandets politik – Bonnie Honig: Utländska fruar, familjeband och maskulinitet i den nya världen – Denis Frank: Staten och migrationen – Abdelmalek Sayad: Invandringen och ”statstänkandet” – John Torpey: Att komma och gå – Aristide Zolberg: Statsangelägenheter: Att teoretisera invandringspolitik