Fronesis 25-26

Feminismen och vänstern

Beverley Skeggs, Gayatri Chakravorty Spivak, Sara Ahmed

Pris: 153 kr
Lägg i kundvagn

Förhållandet mellan feminismen och den socialistiska vänstern har ibland beskrivits som ett ”olyckligt äktenskap”: den återkommande frågan har varit om det är klass eller kön som ska ges politiskt företräde. I Fronesis nr 25–26 samsas historiska tillbakablickar med analyser av dagens spänningsförhållande mellan feministisk och socialistisk kritik och politik.

Feminismen och vänstern

Numret handlar om förra sekelskiftets impuls att ställa arbetarfrågan över kvinnofrågan, om trettiotalets abortmotstånd inom socialdemokratin, om Grupp 8 och vänstern och om vänsterfeministiska visioner efter identitetspolitikens 90-tal och intersektionalitetens 00-tal. Har dagens feminism kidnappats av vänstern eller tvärtom vänt ryggen åt frågor om kapitalism och klassmotsättningar?

I vad som kan ses som ett vänsterinlägg i den aktuella debatten kring diskrimineringslagstiftningens tillämpning diskuterar statsvetaren Wendy Brown den institutionaliserade identitetspolitiken och dess komplicerade förhållande till feministiska och socialistiska befrielseprojekt. I en intervju med sociologen Beverley Skeggs kritiseras tendensen att se intersektionalitetsteorin som en universallösning för att förstå komplexa maktförhållanden. I en personligt hållen essä av Lynne Segal diskuteras det självbiografiska skrivandets betydelse för förgrundsgestalterna inom den andra vågens feminism, med utgångspunkt i bland andra Doris Lessings och Simone de Beauvoirs arbeten. Genusvetaren Robyn Wiegman kritiserar föreställningen om att feminismen har förlorat sitt politiska mål och därmed riskerar att förgöra sig själv. Hon menar att sådana domedagsprofetior enbart kan utfärdas av dem som ser feminismen som en enhetlig framåtskridande rörelse.

Gayatri Spivak diskuterar Världsbankens retorik och menar att sammankopplingen mellan kapitalets globalisering och kvinnofrigörelse i ”tredje världen” bygger på att man aktivt undviker att göra en klassanalys. I en text om prostitution menar Elizabeth Bernstein att sexköp bör förstås mot bakgrund av kapitalismens utveckling för att förhindra en moralisk disciplinering som riktar sig mot arbetarklassmännens sexualitet men ignorerar medelklassmännens. I ett samtal med svenska feministiska aktivister diskuteras Feministiskt initiativ och de senaste årens politiska turbulens inom den svenska vänstern och feminismen.

Innehåll:
Sofie Tornhill och Helena Tolvhed: Samhällsomdaningens subjekt och horisonter
Ulrika Westerlund, Johanna Gustavsson och Lisa Nyberg: Feminismen och vänstern i dag
Katharina Tollin och Sofie Tornhill: Feministisk kunskapsproduktion och kapitalismens premisser
Intervju med Beverley Skeggs: Om moralismens ekonomi och arbetarklassens värdighet
Beverley Skeggs: Skapandet av klass och kön genom visualiseringen av moraliska subjekt
Elizabeth Bernstein: Köpets betydelse
Gayatri Chakravorty Spivak: Allt annat är aldrig lika
Svenska Akademin & MJM Propaganda: PK-pimpen
Hanna Pettersson och Helena Tolvhed: Kamp om agendan: historier om klass och kön
Geoff Eley: Vänstern och kvinnofrågan: Krig och revolution 1914–1923
Andrés Brink: Likgiltighetens och motståndets emancipatoriska potential
Cathrin Wasshede: ”Fotboll, falukorv och öl eller kjol och hårspännen?”
Carolina Jonsson: Klasskamp eller kvinnokamp?
Eva Schmitz: ”Vält grytorna!”
Lynne Segal: Kvinnors politiska memoarer
Sara Edenheim: Ur led är feminismens tid!
Wendy Brown: En befriad feminism? Revolution, sorg, politik
Robyn Wiegman: Feminismens apokalyptiska framtider
Sara Ahmed: Denne andre och andra andra