Filosofi på liv och död

texter om psykoanalys

Johan Cullberg, Sara Edenheim, Johan Eriksson m.fl.

Slutsåld

En antologi med texter skrivna av personer som föreläst inom Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys mellan åren 2011-2015.

Bland texterna finns de som utforskar psykoanalysens vetenskapliga hemvist, de som använder psykoanalysens som lins i förståelsen av konsten och samhället, och de som presenterar andra tankegångar ställda i relation till psykoanalysen. Bidragens uttrycksformer är sinsemellan olika; några är transkriberade föredrag eller bearbetningar av manuskript, andra är essäer och ytterligare några är akademiskt utformade artiklar. Texterna rör sig över områden som historia, litteratur, filosofi, scenografi, neurovetenskap och vetenskapsteori. Medverkande författare är Johan Cullberg, Sara Edenheim, Johan Eriksson, Svein Haugsgjerd, Per Magnus Johansson, Gunnar Karlsson, Iréne Matthis, Ulf Karl Olov Nilsson, Astrid von Rosen, Fredrika Spindler och Annika Stiebe.

Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys är en ideell sammanslutning som arbetar för att främja humanistisk bildning med perspektiv som utgår ifrån den psykoanalytiska tanketraditionen. Sedan starten 2008 har föreningen arrangerat öppna föreläsningar, studiecirklar, seminarier och andra evenemang i denna anda. Arrangemangens syfte är primärt att fördjupa kunskapen om psykoanalysen och dess filosofiska utgångspunkter men också att undersöka och kritiskt granska teoribildningen genom att sätta den i relation till andra vetenskaper, konst och kultur.