Filosofen och vargen

Jan Holmgaard

Pris: 111 kr
Lägg i kundvagn

Filosofen och vargen består av ett antal fristående essäer som var och en på sitt sätt undersöker relationen mellan litteraturen och filosofin. Essäer rör sig från Platon grotta, över La Fontaine, Schlegel, Wordsworth, Kierkegaard, Nietzsche, Mallarmé och Valéry, fram till Camus, Wijkmark, Deleuze och Derrida. Återkommande är ett antal för litteraturen och filosofin gemensamma grundfrågor, om mimesis, subjektivitet, identitet och modernitet. Men här uppmärksammans även de liknelser och andra figurationer som öppnar språket för den mångtydighet och komplexitet som relationen mellan litteraturen och filosofin tycks få sin näring från.

Jan Holmgaard är fil dr i litteraturvetenskap. Han disputerade vid Stockholms universitet på en avhandling om Jaget i texten (1998). Han har varit gästforskare vid Oxford university samt på Søren Kierkegaard Forskningscenter vid Köpenhamns universitet. Han satt i redaktionen för kulturtidskriften Aiolos åren 1995-2014. Han har även översatt opera, dramatik och filosofi.