En dag i Dublin

Om James Joyces Ulysses

Åsa Arping, Mats Jansson

Slutsåld

James Joyces Ulysses (1922) är en modern klassiker som kommit att prägla 1900-talets litterära medvetande. den dag som handlingen utspelas, den 16 juni 1904, har till och med fått en egen benämning, ”Bloomsday”, efter romanens ryktbare antihjälte Leopold Bloom. Den firas numer årligen. Men vad kan Ulysses säga oss i dag? Med anledning av den svenska nyöversättningen 2012 anordnades en heldag vid Humanistiska fakul- teten, göteborgs universitet, där forskare och föreläsare från en rad olika håll diskuterade romanen i hela dess vidd: språk, översättning, berättarteknik, religion, historia, exil, (post)kolonialism, genus, sexualitet – och mat. Föreliggande volym presenterar föredragen i redigerad form.