Det postdigitala manifestet

Rasmus Fleischer

Slutsåld

Det senaste decenniets digitalisering har skapat helt nya villkor för vårt förhållande till musik. Fram till i slutet av 1900-talet kunde skivbolagen och etermedier­na fortfarande reglera utbudet. Sedan sprack cd-bubblan och musikland­skapet svämmade över. Idag är musikutbudet oöverblickbart.

I den omdiskuterade boken Det postdigitala manifestet sonderar Rasmus Fleischer överflödets terräng. Den utmaning som vi ställs inför i den postdigitala kulturen är inte att pro­ducera ännu fler låtar, utan att gallra i överflödet. Någon måste välja. Detta ofrånkomliga urval aktualiserar frågor om makt och ansvar. Musik är inte ljudfiler på en hård­disk eller noter på ett blad, utan en form av samvaro och gemenskap.

Rasmus Fleischer (f. 1978) är samtidshistoriker på Södertörns högskola. Han driver den tongivande bloggen Copyriot och är en av landets främsta debattörer i frågor om digitalisering, upphovsrätt, nätpolitik och kulturteori. Fleischer har även gett ut Boken & Biblioteket på Ink bokförlag.