Det oändliga sammanhanget

August Strindbergs ockulta vetenskap

Henrik Johnsson

Slutsåld

August Strindbergs 1890-tal har i tidigare forskning ofta beskrivits som en religiös kris – plötslig och svårförklarlig. Henrik Johnsson spårar de idéer som under perioden präglade författaren längre tillbaka. Redan under 1880-talet intresserade sig Strindberg för alkemi, mesmerism, hypnos och vitalism. Dessa esoteriska läror utgör tillsammans med kristen mystik och modern naturvetenskap byggstenarna till den religiöst genomsyrade ”ockulta vetenskap” som Strindberg utarbetar kring sekelskiftet. Detta sker i brev, pamfletter, pjäser och romaner. Johnsson visar med hjälp av detta material att det inte är en plötslig religiös kris Strindberg upplever, utan kulmen på ett mångårigt esoteriskt, religiöst och vetenskapligt sökande.

Det oändliga sammanhanget vänder sig till dem som vill förstå Strindbergs tankevärld och litterära skapande, liksom till läsare med ett allmänt intresse för västerländsk esoterism eller 1800-talets kultur- och vetenskapshistoria.

Henrik Johnsson är docent i litteraturvetenskap, verksam vid Århus universitet. Han har tidigare gett ut Strindberg och skräcken (2009).

Boken åtföljs av en CD där författaren och dramatikern Stig Larsson läser ur Strindbergs En blå bok till originalmusik av Differnet.