Boken & Biblioteket

Rasmus Fleischer

Slutsåld

Vad är en bok? Frågan har blivit nästintill omöjlig att besvara. E-böcker, ljudböcker och print-on-demand har suddat ut bokformatets gränser och möjliggjort helt nya flöden av text.

Vad är ett bibliotek? Strävan efter att ”hänga med” i digitaliseringen får biblioteket att åsidosätta sin kanske viktigaste uppgift: att ge plats för skapandet av nya allmänheter.

I dubbelvolymen Boken & Biblioteket bemöter Rasmus Fleischer de omvälvande utmaningar som bokbranschen och kulturpolitiken har ställts inför. Utifrån ett historiskt paradigmskifte skärskådar Fleischer framtiden för det tryckta ordet. Boken & Biblioteket tar med oss på en en häpnadsväckande resa från Alexandriabiblioteket till Bonnierhuset, från Gutenberg till Google.

Rasmus Fleischer (f. 1978) är samtidshistoriker på Södertörns högskola. Han driver den tongivande bloggen Copyriot och är en av landets främsta debattörer i frågor om digitalisering, upphovsrätt, nätpolitik och kulturteori. Fleischer har tidigare gett ut den omdiskuterade boken Det postdigitala manifestet på Ink bokförlag.